hits counter

Recensie – documentaire ‘Hoogbegaafd, wat nu?’

Op donderdag 7 maart jl. was ik aanwezig in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam bij de documentaire Hoogbegaafd, wat nu? van Sunny Bergman.

De documentaire “Hoogbegaafd, wat nu?” laat een belangrijk en vaak onderbelicht onderwerp zien: de uitdagingen waarmee hoogbegaafde leerling worden geconfronteerd in het onderwijs. In deze documentaire ligt de focus op leerlingen met een migratieachtergrond. Wat mij opviel in deze documentaire, is dat de groep drop-outs in het geheel niet voorkwam. Ik denk dat dit komt omdat de documentaire in opdracht van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen is gemaakt. Wellicht hebben de scholen de drop-outs in de regio niet meer in the picture?

Lees Meer

Het laatste nieuws in Maart – Webinars, Q&A en een documentaire

In dit artikel neem ik je weer mee langs een aantal interessante ontwikkelingen en  aankomende activiteiten. Mis ook vooral het webinar ‘Recht op leren’ op 16 maart voor jongeren niet!

  • Overhandiging van ‘Hoogbegaafde Kinderen Leren Vanzelf’ op het Ministerie van OCWS op Curaçao
  • Webinars voor volwassenen en jongeren tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid + WINACTIE
  • Q&A Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf
  • Opinie: Hoogbegaafdheid afschaffen? Het is juist geweldig!
  • Documentaire: Hoogbegaafd, wat nu? 7 maart in Pakhuis de Zwijger.
Lees Meer

OPINIE – Hoogbegaafd afschaffen? Het is juist geweldig!

Mijn oog valt op een bijdrage van Lianne Hoogeveen in de Correspondent. “We moeten af van het label ‘hoogbegaafd'” lees ik. Ik heb het eerder gehoord, maar besluit het toch te lezen. Het artikel begint met een aantal ‘misvattingen’ over hoogbegaafden. Zo zouden ze volgens Hoogeveen niet van nature perfectionistischer en sensitiever zijn, omdat er ook heel intelligente mensen zijn die helemaal niet zo sensitief zijn, en minder slimme mensen bestaan die ook ontzettend perfectionistisch zijn. Volgens mij gaat die redenering niet op. Dat niet bij álle hoogbegaafden álle kenmerken van hoogbegaafdheid in gelijke mate aanwezig zijn, betekent niet dat deze niet van toepassing zijn. Evenmin betekent de aanwezigheid van diezelfde kenmerken bij niet-hoogbegaafden, dat ze niets met hoogbegaafdheid te maken hebben. Volgens Hoogeveen is er maar één gemene deler: dat hoogbegaafde hoge capaciteiten hebben. Volgens mij verwart Hoogeveen intelligent/hoog-presterend hier met hoogbegaafd. Er zijn vele wetenschappers die veel uitgebreidere omschrijvingen hebben gegeven van hoogbegaafdheid waar ook zijnskenmerken (Tessa Kieboom, Dephimodel) en overprikkelbaarheden (Dabrowski) in naar voren komen.

Lees Meer

Ondersteun uw kind met een individueel Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Heeft u een hoogbegaafd kind en wilt u ervoor zorgen dat hij of zij de juiste ondersteuning krijgt op school? Dan is het opvragen en beoordelen van het leerlingdossier en het opstellen van een Individueel Ontwikkelingsperspectief (OPP) cruciaal. Dit zijn de stappen die u kunt zetten om uw kind de beste onderwijsondersteuning te bieden.

Lees Meer

7 Februari 2023 Online Masterclass Passend Onderwijs

Op 7 februari is het zo ver…

Je kunt dan deelnemen aan de online Masterclass Passend Onderwijs.

De Masterclass is bedoeld voor ouders die meer willen weten over passend onderwijs. Bijvoorbeeld omdat hun kind het moeilijk heeft op school, of is vastgelopen in het systeem. We gaan het hebben over de rechten en plichten van ouders, kind, school en samenwerkingsverband. Zo kun jij de advocaat van je eigen kind worden.

De Masterclass helpt je om de regie terug te nemen over de situatie. De Masterclass gaat namelijk niet alleen over de juridische aspecten van Passend Onderwijs, maar biedt ook handvatten om een oplossing te realiseren.

Lees Meer

Analyse van een oordeel van het ‘College voor de Rechten van de Mens’

Cognitieve hoogbegaafdheid als handicap in het reguliere onderwijs. Analyse van een oordeel van het ‘College voor de Rechten van de Mens’

Door: Em. prof. dr. T. Mooij en mw. mr. F.M. Terpstra

In een eerder artikel hebben wij een casus van een cognitief hoogbegaafde leerlinge in het reguliere onderwijs uitgewerkt. Haar schoolervaringen in het ‘leerstofjaarsysteem’ bestaan uit vele sociaal-emotionele, cognitieve, somatische en gedragsproblemen. Duidelijk wordt hoe, vanaf schoolbegin, haar recht op ononderbroken ontwikkelingsprocessen niet wordt gerealiseerd. Wij toonden aan dat, zowel juridisch als onderwijswetenschappelijk, haar cognitieve hoogbegaafdheid in het reguliere onderwijs functioneert als een ‘handicap’.

Lees Meer

Podcast IK BEN GEWOON NORMAAL: specialist uitzonderlijke hoogbegaafdheid Renata Hamsikova interviewt Fleur Terpstra

Onderwijsrecht en hoogbegaafdheid

Op 27 september was Fleur Terpstra te gast bij Renata Hamsikova van IEKU-advies. Naast specialist uitzonderlijke hoogbegaafdheid is Renata ook schrijfster van het boek Intens, authentiek en vrij en de initiatiefnemer van een movement: hoogbegaafde rebel.

In de podcast wordt Fleur Terpstra geinterviewd door Renata over onderwijsrecht en hoogbegaafdheid. In de podcast wordt onder andere gesproken over de mogelijkheden die ouders van hoogbegaafde kinderen hebben om passend onderwijs voor hun kind te realiseren.

De podcast luister je via deze link:

Lees Meer

Regulier onderwijs impliceert handicap van cognitief hoogbegaafde leerlinge. Casus ‘wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ bij College voor de Rechten van de Mens

Omdat het Nederlandse onderwijssysteem slecht aansluit op de behoeften van (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen, vormt hoogbegaafdheid een handicap in de context van het systeem. Daarom is Terpstra Legal voor ouders die deze discriminatie hebben meegemaakt naar het College van de Rechten van de Mens gestapt. Op grond van de gelijke behandelingswetgeving mogen onderwijsinstellingen leerlingen met een handicap niet discrimineren. Helaas gebeurt dit wel. Dit verbod omvat niet alleen directe discriminatie maar ook het niet bieden van doeltreffende aanpassingen.

Lees Meer

Veilig Thuis melding doen als pressiemiddel levert berisping SKJ professionals op

Op 7 mei 2021 heeft het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd uitspraak gedaan in een tuchtklacht, welke werd aangespannen door mr. Fleur Terpstra namens ouders van een hoogbegaafde jongere.

Casus

Gedurende de betrokkenheid van de het gebiedsteam van de woongemeente is de jongere vastgelopen in het onderwijs.

Het gebiedsteam van de gemeente van de jongere was van mening dat de ingeschakelde zorg onvoldoende resultaten gaf. Daarop werd voorgesteld de jongere opnieuw te onderzoeken. Dit terwijl het gebiedsteam recent onderzoek had laten uitvoeren en de resultaten hiervan bij hen bekend waren. Ouders weigerden mee te werken aan het opnieuw diagnosticeren van hun kind, en vroegen om een second opinion op basis van het dossier. Dit werd uitgelegd als “zorg weigeren”.

Lees Meer