Terpstra Legal staat veel ouders bij die te maken krijgen met het ontbreken van passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat bekend wordt welke scholen kinderen passend onderwijs onthouden, zodat duidelijk wordt hoe groot het probleem is.

Het meldpunt meet over welke scholen meldingen worden gedaan. Het zegt niets over de kwaliteit van het onderwijs, en betekent ook niet dat andere leerlingen op dezelfde school per definitie ook geen goed of geen passend onderwijs krijgen. Passend onderwijs is maatwerk, en daarmee kunnen er ook grote individuele verschillen zijn.

Geef nu antwoord op de vragen, zodat wij deze kunnen verwerken in het overzicht op onze website. Wij werken het overzicht zo vaak mogelijk bij.