hits counter

Stories

Onze missie

Het recht is vaak ingewikkeld en onduidelijk. Niet iedereen weet hoe het goed moet worden toegepast. Dit komt onder andere doordat de wetgever bij het opstellen van wetten probeert alles zo uitputtend mogelijk te regelen en geen rekening houdt met de eindgebruiker. Hierdoor lopen mensen en bedrijven risico’s of krijgen zij te maken met vervelende situaties die voorkomen hadden kunnen worden.

Terpstra Legal wil voorkomen dat mensen onnodig risico lopen of in een vervelende situatie komen die voorkomen had kunnen worden. Dit doen wij door het recht uit te leggen aan de hand van concrete voorbeelden zodat u weet welke mogelijkheden er zijn en gekozen kan worden voor de beste oplossing.

Onze oplossingen

  • Stichting Onderwijsgeschillen: toegankelijke juridische teksten
  • DeDeelkelder: een vriendelijk contract
  • Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten: goede rechtsbescherming voor advocaat-stagiairs