hits counter

Het onderwijsmanifest van professor Ton Mooij – Onderwijskwaliteit, óók voor (hoog)-begaafde leerlingen

In het tijdschrift Talent, van mei 2020 verscheen een artikel van professor Ton Mooij. In dit artikel legt hij de vinger op de zere plek, als het gaat om de onderwijskwaliteit voor (hoog)-begaafde leerlingen.

“Het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen is nog altijd zeer problematisch. Wettelijk verplicht echter is dat onderwijs de individuele ontwikkelings- en leerprocessen van alle leerlingen continu
stimuleert. Hoe ziet dit ‘Optimaliserend Onderwijs’ er uit en hoe is het in scholen te realiseren? “

Lees Meer

Enquête Niveauverschillen na schoolsluiting.

Terpstra Legal is partner van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. Het Kenniscentrum heeft een speciale enquête gemaakt om onderzoek te doen naar de invloed van COVID-19 op niveauverschillen op school. Hieronder leest u het nieuwsbericht van het Kenniscentrum, met een link naar de enquête.

Lees Meer

Rechtsbescherming bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs: een effectieve weg of niet?

Door: mevrouw I.M.A. de Groot en mevrouw mr. F.M. Terpstra

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet, is ook de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) in het leven geroepen. Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de GPO een geschil indienen over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de verwijdering van leerlingen, de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief (opp) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees Meer

Meldpunt niet passend onderwijs

Terpstra Legal staat veel ouders bij die te maken krijgen met het ontbreken van passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat bekend wordt welke scholen kinderen passend onderwijs onthouden, zodat duidelijk wordt hoe groot het probleem is.

Het meldpunt meet over welke scholen meldingen worden gedaan. Het zegt niets over de kwaliteit van het onderwijs, en betekent ook niet dat andere leerlingen op dezelfde school per definitie ook geen goed of geen passend onderwijs krijgen. Passend onderwijs is maatwerk, en daarmee kunnen er ook grote individuele verschillen zijn.

Geef nu antwoord op de vragen, zodat wij deze kunnen verwerken in het overzicht op onze website. Wij werken het overzicht zo vaak mogelijk bij.

Lees Meer

Aanmelding en toelating tot de basisschool en middelbare school: zo zit het echt!

“Wij hebben ons kind aangemeld voor een basisschool die goed bij hem past. Op de vorige school ging het namelijk helemaal niet. Ons kind is hoogbegaafd en de school waar hij heen ging wilde voor hem geen aanpassingen doen. De inschrijving op de nieuwe school was al bijna rond toen we ineens via de oude school het bericht kregen dat deze school ons kind niet wilde inschrijven. Mag dit zomaar?

Lees Meer

Terpstra Legal op Mapping Space event – 22 juni

Mapping Space is een landelijk awareness mini-festival over ruimte en (hoog)begaafdheid. Een event voor alle leeftijden met space- en HB talks, kunstinstallaties, performances en workshops rond het thema ruimte en (hoog)begaafdheid. Het thema ruimte kan gaan over het heelal, de planeten en sterrenstelsels. Maar ruimte kan ook gaan over de ruimte om te ontdekken, te creëren, over rust en vrijheid.

Lees Meer