hits counter

Aanmelding en toelating tot de basisschool en middelbare school: zo zit het echt!

“Wij hebben ons kind aangemeld voor een basisschool die goed bij hem past. Op de vorige school ging het namelijk helemaal niet. Ons kind is hoogbegaafd en de school waar hij heen ging wilde voor hem geen aanpassingen doen. De inschrijving op de nieuwe school was al bijna rond toen we ineens via de oude school het bericht kregen dat deze school ons kind niet wilde inschrijven. Mag dit zomaar?

Lees Meer

Terpstra Legal op Mapping Space event – 22 juni

Mapping Space is een landelijk awareness mini-festival over ruimte en (hoog)begaafdheid. Een event voor alle leeftijden met space- en HB talks, kunstinstallaties, performances en workshops rond het thema ruimte en (hoog)begaafdheid. Het thema ruimte kan gaan over het heelal, de planeten en sterrenstelsels. Maar ruimte kan ook gaan over de ruimte om te ontdekken, te creëren, over rust en vrijheid.

Lees Meer

Het briefje van meneer Slob

Op 19 februari stuurde minister Slob een brief naar de Kamer over schoolverzuim en vrijstellingen in het funderend onderwijs. In de brief presenteert minister Slob de cijfers over thuiszitters. Een analyse:

Lees Meer

Wat als passend onderwijs niet past? – Masterclass

Op 15 oktober jl. reisde ik af naar Haren, vlakbij Groningen. Voordat ik aan de 2 uur durende heenreis begon, kreeg ik nog een mailtje van de organisatie. Er hadden zich al 225 mensen aangemeld en de masterclass was daarmee helemaal vol! Dat beloofde al veel goeds; er was duidelijk gekozen voor een thema dat leeft onder ouders maar ook onder de leerplichtambtenaren, leerkrachten en IB-ers die zich voor deze avond hadden aangemeld.

Lees Meer

Een toelaatbaarheidsverklaring staat aan regulier onderwijs niet in de weg

Hoogbegaafde thuiszitter

Voor de zomervakantie stond ik een hoogbegaafde thuiszitter en zijn moeder bij in een geschil over toelating tot regulier voortgezet onderwijs. Wat was er gebeurd: er waren gesprekken gevoerd, en moeder meldde haar zoon aan, maar toch werd er niets met de aanmelding gedaan. Later gaf de school ineens af dat zij vol zat. Het verzoek werd gegrond verklaard, en de school kreeg de opdracht om de aanmelding opnieuw in behandeling te nemen en opnieuw onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte. De thuiszitter gaat inmiddels naar deze school!

Lees Meer

Mijn aangifte wordt niet in behandeling genomen, wat nu? – Strafrecht en onderwijs

Het doen van aangifte is voor veel mensen een hele stap. Wanneer dan blijkt dat de aangifte niet in behandeling wordt genomen, is menigeen erg ontdaan. Het geeft een gevoel van onrecht, onmacht en teleurstelling.

Ook in het onderwijs kan het soms nodig zijn om aangifte te doen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een leerplichtambtenaar die misbruik maakt van zijn of haar bevoegdheden, of als er sprake is van psychische mishandeling op school. In dit artikel leggen wij uit wat u kunt doen als uw aangifte niet in behandeling wordt genomen

Lees Meer

Nog niet geslaagd? – het derde tijdvak

De schoolexamens zijn inmiddels achter de rug evenals de herkansingen. Wij hopen natuurlijk dat je geslaagd bent! Maar…. mocht dit niet het geval zijn, dan kun je gebruikmaken van het derde tijdvak en nogmaals proberen om dat ene vak waarop je gezakt bent te halen. Een mogelijkheid waar veel scholen je niet over informeren.

Lees Meer