hits counter

Recensie – documentaire ‘Hoogbegaafd, wat nu?’

Op donderdag 7 maart jl. was ik aanwezig in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam bij de documentaire Hoogbegaafd, wat nu? van Sunny Bergman.

De documentaire “Hoogbegaafd, wat nu?” laat een belangrijk en vaak onderbelicht onderwerp zien: de uitdagingen waarmee hoogbegaafde leerling worden geconfronteerd in het onderwijs. In deze documentaire ligt de focus op leerlingen met een migratieachtergrond. Wat mij opviel in deze documentaire, is dat de groep drop-outs in het geheel niet voorkwam. Ik denk dat dit komt omdat de documentaire in opdracht van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen is gemaakt. Wellicht hebben de scholen de drop-outs in de regio niet meer in the picture?

Het was mooi om te zien met hoeveel enthousiasme de leerlingen samen met Sunny Bergman de documentaire hebben gemaakt. Ook in de paneldiscussie, na afloop van de film, kwamen zij aan bod.
Wat ik miste in deze docu was de erkenning, dat niet alle hoogbegaafde leerlingen succesvol het onderwijs doorlopen. Het is jammer dat deze leerlingen niet in beeld zijn gebracht.
Door deze groep een onderdeel te laten uitmaken van de docu, had de complexiteit aan onderwijsbehoeften in beeld gebracht kunnen worden. Hoogbegaafde drop-outs ervaren vaak diverse obstakels, zoals verveling in het onderwijssysteem, sociale isolatie door het gebrek aan peers en een gebrek aan begrip vanuit de samenleving. Zij horen vaak: wij hebben al zoveel gedaan om het onderwijs aan te passen, maar niets werkt. Door hun verhalen niet te belichten in de documentaire, wordt een vertekend beeld gecreëerd dat alleen succesverhalen relevant zijn voor het begrijpen van de hoogbegaafden.
Het ontbreken van hoogbegaafde drop-outs kan de kijker misleiden door te suggereren dat alle hoogbegaafden succesvol zijn, als ze maar de juiste begeleiding krijgen. Helaas is dit niet de realiteit. Hoogbegaafden hebben hun eigen unieke uitdagingen. Succes binnen het schoolsysteem is niet altijd gegarandeerd. Zelfs niet met de juiste ondersteuning. Vaak komen deze leerlingen pas tot hun recht buiten het schoolsysteem. Samenvattend, terwijl “Hoogbegaafd wat nu?” een waardevolle bijdrage levert aan het begrip van hoogbegaafdheid, is het ontbreken van de groep hoogbegaafde drop-outs een opvallend gebrek dat afbreuk doet aan de volledigheid en representatie van het onderwerp. Het weergeven van alle aspecten waar hoogbegaafde leerlingen mee te maken kunnen krijgen, zou de documentaire verrijken en een meer evenwichtige kijk bieden op de uitdagingen en triomfen van hoogbegaafden.
Door: Ingeborg de Groot