hits counter

Wat als je als ouder schade hebt door het ontbreken van passend onderwijs?

Door: mr. Fleur Terstra

Als jurist gespecialiseerd in het onderwijsrecht, richt ik mij vooral op het oplossen van problemen. In de loop ter tijd ben ik mij met name gaan richten op passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Hiervoor heb ik een speciale aanpak ontwikkeld, waarbij ik mij niet alleen richt op de juridische aspecten, maar ook kijk naar de onderwijskundige aspecten van een zaak. Dit laatste doe ik samen met mijn collega Ingeborg de Groot. Op die manier lukt het om de kern van het probleem te identificeren, en een oplossing te bereiken.

Een oplossing bestaat veelal uit het realiseren van een maatwerktraject voor passend onderwijs. In het proces richt ik mij op de bekostiging, de inhoud en de juridische aspecten van de oplossing. Zo kan het soms ook nodig zijn om een vrijstelling van de leerplicht te krijgen. Als een kind eenmaal weer onderwijs krijgt, zit mijn taak er over het algemeen weer op.

De kosten voor mijn werk kunnen worden vergoed door de rechtsbijstandverzekering. Helaas heeft niet iedereen zo’n verzekering. Ondanks dat er dan een oplossing bereikt is, heb je dan als ouder flink wat kosten moeten maken. Ook kan er sprake zijn van andere schade, bijvoorbeeld door studievertraging, of omdat je door de hele situatie niet of nauwelijks hebt kunnen werken. In sommige gevallen is er ook sprake van letselschade, bijvoorbeeld als een kind mishandeld is op school.

Speciaal voor ouders die schade hebben als gevolg van het ontbreken van passend onderwijs breiden wij onze diensten uit. Wij zijn hiervoor de samenwerking aangegaan met mr. Silvienne Leito van Ferlei Legal. Voor een eerste inschatting van de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Geef alvast een korte omschrijving van uw zaak en de schade die u heeft geleden. Dan kunnen wij u beter van dienst zijn.

No cure, no pay

Als u contact met ons opneemt kijken wij direct of uw zaak in aanmerking komt. Ook kijken wij of u wellicht ook gebaat bent bij onderwijsrechtelijke bijstand. Voor onze bijstand betaalt u een uurtarief. Voordat mr. Leito uw zaak in behandeling neemt zal hij eerst contact met u opnemen voor een kort intakegesprek. Voor het in behandeling nemen van uw (letsel)schadezaak betaalt u een vast tarief van 605 euro incl. BTW. Ook zal er met u worden afgesproken dat in geval van een vergoeding, een percentage daarvan wordt afgedragen aan het kantoor van mr. Leito, oftewel “no cure, no pay”. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunnen wij uw zaak daar aanmelden. Wij werken niet op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).

Neem direct contact met ons op