hits counter

Meldpunt niet passend onderwijs

Terpstra Legal staat veel ouders bij die te maken krijgen met het ontbreken van passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat bekend wordt welke scholen kinderen passend onderwijs onthouden, zodat duidelijk wordt hoe groot het probleem is.

Het meldpunt meet over welke scholen meldingen worden gedaan. Het zegt niets over de kwaliteit van het onderwijs, en betekent ook niet dat andere leerlingen op dezelfde school per definitie ook geen goed of geen passend onderwijs krijgen. Passend onderwijs is maatwerk, en daarmee kunnen er ook grote individuele verschillen zijn.

Geef nu antwoord op de vragen, zodat wij deze kunnen verwerken in het overzicht op onze website. Wij werken het overzicht zo vaak mogelijk bij.

Spelregels:

  • Deelname is anoniem, de uitkomsten worden alleen gebruikt voor het publiceren van een overzicht op onze website.
  • Heeft u meerdere kinderen? Vul de vragenlijst dan per kind in.
  • Heeft uw kind op meerdere scholen gezeten? Vul de vragenlijst dan per school in.
  • U vult de lijst op persoonlijke titel in.
  • Staat de melding nog niet in het overzicht? Even geduld, we doen ons best het overzicht zo actueel mogelijk te houden.

>>>>>>>>>>>>Klik hier om mee te doen<<<<<<<<<<<<<

Bekijk hier de overzichtskaart met alle meldingen

Frequently asked questions

  • Gaan jullie ook een lijst maken met scholen die passend onderwijs bieden?
  • Nee. Wij zijn van mening dat ouders er vanuit mogen gaan dat scholen passend onderwijs conform de wet bieden.
  • De scholen zijn nu dicht, kan ik nog steeds een melding doen?
  • Ja, sterker nog. Minister Slob heeft gezegd dat nu ieder kind recht heeft op thuisonderwijs. Dit geldt ook voor kinderen die eerder al thuiszaten.