hits counter

Toelating leerling: school moet onderbouwen waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband betrekken

Recentelijk stonden wij een cliënt bij in een zaak voor de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het betrof een leerling die al een paar maanden thuis zat. Zijn ouders hadden met inmiddels aangemeld voor een basisschool zodat hij daar in groep 7 zou kunnen starten. Het ging hier echter om een leerling met een ondersteuningsbehoefte in verband met (onder andere) hoogbegaafdheid. De school waar de leerling werd aangemeld weigerde de leerling toe te laten omdat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling zou kunnen voorzien.

De zaak is voor de Geschillencommissie gekomen waar het verzoek gegrond is verklaard. De Geschillencommissie is van oordeel dat een basisschool moet motiveren waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Daarbij is het van belang dat de school ingaat op de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. De school in kwestie had derhalve de ondersteuningsmogelijkheden bij het samenwerkingsverband dienen na te gaan. Met name omdat de leerling van een ander samenwerkingsverband afkomstig was, dat voor hem een toelaatbaarheidsverklaring had afgegeven. Daarbij merkt de Geschillencommissie tevens op dat de school niet heeft voldaan aan haar zorgplicht nu zij geen andere school heeft gevonden die bereid is de leerling aan te nemen.

De gehele uitspraak leest u hier.