hits counter

Mijn aangifte wordt niet in behandeling genomen, wat nu? – Strafrecht en onderwijs

Het doen van aangifte is voor veel mensen een hele stap. Wanneer dan blijkt dat de aangifte niet in behandeling wordt genomen, is menigeen erg ontdaan. Het geeft een gevoel van onrecht, onmacht en teleurstelling.

Ook in het onderwijs kan het soms nodig zijn om aangifte te doen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een leerplichtambtenaar die misbruik maakt van zijn of haar bevoegdheden, of als er sprake is van psychische mishandeling op school. In dit artikel leggen wij uit wat u kunt doen als uw aangifte niet in behandeling wordt genomen

Wat kunt u doen?

Als uw aangifte niet in behandeling wordt genomen omdat de Officier van Justitie van mening is dat het bewijs niet voldoende is, of dat andere aangiftes voorrang verdienen, dan kunt u een klacht hiertegen indienen bij het Gerechtshof. U dient dan een klacht in op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering.

Klacht gegrond

Om de kans van slagen groter te maken is het raadzaam de artikel 12 vordering in overleg met een jurist te doen. Wij kunnen niet garanderen dat de de Officier van Jusititie wel in actie komt, maar een goed advies met een gedegen onderbouwing maakt de kans van slagen in ieder geval groter. Wanneer de kans van slagen gering is zullen wij u hierover uiteraard informeren en adviseren geen verdere stappen te ondernemen..

Ter zitting is het van belang om duidelijk te maken waarom uw aangifte verder in behandeling moet worden genomen. Helaas kunnen wij niets garanderen, maar wanneer wij u (desgewenst) bestaan op de (hoor)zitting van het Gerechtshof en een goede onderbouwing hebben van uw zaak, kan het Hof en/of het OM hun eerdere mening bijstellen. Met deze erkenning is uw klacht nog niet gegrond verklaard. In ieder geval zal de aangifte in behandeling worden genomen. Een stap in de goede richting.

Meer informatie?

Heeft u ook een aangifte gedaan die niet verder in behandeling wordt genomen en wilt u hulp bij het starten van een artikel 12-procedure. Neem dan contact met ons op.

Door: Ingeborg de Groot