hits counter

Ouders zijn gemiddeld 11.000 euro kwijt aan passend onderwijs – de Tegenbegroting

Miljoenen voor Passend Onderwijs staan op de spaarrekeningen van de Samenwerkingsverbanden. Minister Arie Slob van onderwijs gaat de scholen dwingen tot meer openheid over de bestedingen met ingang van 2019. Omdat dat nog lang duurt, hebben wij ouders die op dit moment zelf (een deel van) het passend onderwijs voor hun kind betalen gevraagd het formulier op onze website in te vullen. Met het initiatief, dat de Tegenbegroting heet, wil Terpstra Legal in kaart brengen hoeveel geld ouders zelf betalen voor het passend onderwijs aan hun kinderen.

Passend Onderwijs kost ouders gemiddeld 11.000 euro per kind

In totaal hebben onze respondenten sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 zelf 1.769.759 euro uitgegeven aan het passend onderwijs aan hun kinderen. Dit komt uit op een gemiddelde van 11.000 euro per kind. De kostenposten waar veel ouders mee worden geconfronteerd zijn onder andere:

 • Onderzoekskosten voor onderzoek door een orthopedagoog, psycholoog of psychiater;
 • Begeleiding van het kind door een deskundige;
 • De aanschaf van leermiddelen;
 • Bekostiging van thuisonderwijs via IVIO;
 • Kosten voor onderwijs door een externe leerkracht;
 • Extra vervoerskosten;
 • Gemist inkomen vanwege het opnemen van extra verlofdagen.

Bijna de helft van de Samenwerkingsverbanden niet betrokken bij passend onderwijs

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat bijna de helft van de Samenwerkingsverbanden niet actief betrokken is bij het passend onderwijs terwijl ouders wel zelf een groot deel van de kosten op zich hebben genomen.

Mogelijke verklaringen:

 • Ouders, schoolbesturen en het samenwerkingsverband zijn onvoldoende op de hoogte van het bestaan van alle (wettelijke) mogelijkheden om passend onderwijs vorm te geven en te bekostigen.
 • Scholen van inschrijving betrekken het samenwerkingsverband niet bij het vormgeven en bekostigen van passend onderwijs.
 • Scholen en samenwerkingsverbanden houden doelbewust de hand op de knip om reserves op te bouwen.
 • Passend onderwijs wordt benaderd vanuit het aanbod (welk aanbod hebben we voor handen?) in plaats van vanuit het kind.

Hoewel er veel geld op de rekeningen van de Samenwerkingsverbanden staat, wordt er wel veel geld door ouders uitgegeven aan passend onderwijs.

Meer dan de helft van de samenwerkingsverbanden en scholen betaalt niet mee als ouders voor grote kosten komen te staan

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat meer dan de helft van alle samenwerkingsverbanden niet mee betaalt aan het passend onderwijs. Iets meer dan 23% van de ouders weet niet of er wordt meebetaald en slechts 20% van de respondenten laat weten dat ook de school of het samenwerkingsverband bijdraagt in financiële zin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u nog meedoen aan het onderzoek?

Meedoen aan het onderzoek kan nog. Om een zo representatief mogelijke uitslag te krijgen willen wij u vragen om – als u dat nog niet heeft gedaan – het formulier hier in te vullen.

Binnenkort publiceren wij uitgebreidere resultaten.