hits counter

Studiefinanciering voor een studie in het buitenland

Studenten die een studie willen beginnen in het buitenland, kunnen hier – als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden – studiefinanciering voor krijgen. Welke voorwaarden dit zijn, en hoe je studiefinanciering aan kunt vragen lees je in dit artikel.

Voorwaarden in de Wet op de Studiefinanciering

Artikel 2.14 van de Wet op de studiefinanciering bepaalt in lid 2 dat een student in aanmerking komt voor studiefinanciering als:

 • hij is ingeschreven voor het volgen van onderwijs aan een opleiding buiten Nederland;
 • voorzover er in Nederland voor een vergelijkbaar soort opleiding studiefinanciering wordt verstrekt;
 • het niveau en de kwaliteit van de opleiding vergelijkbaar zijn met de overeenkomstige opleidingen in de zin van de WHW;
 • En het afsluitend examen voor de opleiding vergelijkbaar is met het afsluitend examen voor overeenkomstige opleidingen in de zin van de WHW.

Daarnaast mag het niet zo zijn dat je al studiefinanciering krijgt van een buitenlandse overheid en moet je een aantoonbare band met Nederland hebben. Deze laatste voorwaarde hoef je niet aan te voldoen als je:

 • een migrerend werknemer bent;
 • werkt voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland;
 • je vader of moeder werkt voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland.

De band met Nederland kun je aantonen doordat je voor de start van de studie:

 • minstens 3 jaar legaal in Nederland te hebben gewoond, of;
 • minstens 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland te hebben gewerkt, of;
 • minstens 6 jaar aangeengesloten basisonderwijs of voortgezet onderwijs in Nederland te hebben gevolgd.

Of je ouder of partner heeft voor de start van je studie:

 • minstens 3 jaar legaal in Nederland gewoond, of
 • minstens 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland gewerkt.

De periode van 3 of 6 jaar hoeft niet direct voor de studie te zijn geweest maar mag ook eerder hebben plaatsgevonden. Voor het wonen en werken in Nederland geldt ook dat het geen aaneengesloten periode hoeft te zijn.

Beoordeling door de Nuffic

Om te beoordelen of er sprake is van opleiding waarvan er een vergelijkbare opleiding bestaat in Nederland wordt advies gevraagd aan de Nuffic. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangewezen als expertisecentrum als het gaat om de vergelijking van buitenlandse hoger-onderwijs-opleidingen ten opzichte van Nederlandse hoger-onderwijs-opleidingen.

In gunstige gevallen blijkt na beoordeling door het Nuffic dat de opleiding voldoet aan het vereiste van vergelijkbaar niveau en vergelijkbare kwaliteit maar soms ook niet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de buitenlandse onderwijsinstelling een soepel toelatingsbeleid kent waardoor niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de opleiding ook als hoger onderwijs kan worden beschouwd. Voordat je je inschrijft bij een buitenlandse opleiding is het dus belangrijk om na te gaan of de opleiding wel voldoet aan de Nederlandse voorwaarden voor studiefinanciering.

Aanvragen van studiefinanciering voor een studie in het buitenland

Studiefinanciering kan worden aangevraagd op de website van DUO. Na de aanvraag ontvang je een beslissing van DUO. Ontvang je een afwijzing van je aanvraag, dan kun je tegen die beslissing binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Het is verstandig om voordat je een bezwaarschrift indient eerst juridisch advies in te winnen. Bij Terpstra Legal kunnen we je hier mee helpen. Neem hiervoor even contact op via het contactformulier of door een email te sturen naar info@terpstralegal.com.