hits counter

Onregelmatige werktijden, wat mag en wat niet?

Dit keer belichten we de wet die onregelmatig werken regelt.  Mirthe K.  is 25 jaar oud, is werkzaam in een winkel die dagelijks van 7 tot 22.00 uur open is en heeft een contract voor 40 uur per week. Mirthe vraagt zich af welke wettelijke regels er gelden voor haar rooster. 

De arbeidstijdenwet

De regeling voor werktijden staat in de Arbeidstijdenwet. Deze wet heeft betrekking op werktijden, rusttijden, pauzes en wisselende diensten. Dat deze wet ook van toepassing is op stagiairs, uitzendkrachten en detacheerders is bij velen niet bekend. Het doel van deze wet is om werknemers te beschermen.

Hoeveel mag zij werken?

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag maximaal 60 uur gewerkt worden. Een werknemer mag niet iedere week het maximaal aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:

  • per 4 weken: gemiddeld 55 uur per week in een periode van vier weken lang; in een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn. Maar een werknemer mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
  • per 16 weken: gemiddeld 48 uur per week in een periode van 16 weken lang. Werknemer en werkgever maken samen afspraken hoe de werknemer de werktijd per dag en per week invult.

Na werken moet men rusten…

Na een werkdag mag een werknemer 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Bij een 5-daagse werkweek mag een werknemer na een werkweek 36 uur aaneengesloten niet werken.  Maar een langere werkweek is ook mogelijk, mits in een periode van 14 dagen de werknemer minimaal 72 uur aaneengesloten niet werkt. Deze periode mag gesplitst worden in twee perioden van minimaal 32 uur.

Uitzonderingen en aanvullingen.

In het arbeidstijdenbesluit zijn er uitzonderingen voor bepaalde beroepsgroepen. Deze zijn opgenomen in aanvullende regels voor werk- en rusttijden. Welke regeling van toepassing is, is afhankelijk van de beroepsgroep. Er zijn namelijk ook beroepsgroepen waar deze wet niet voor geldt. Voor jongeren onder de 18 jaar en zwangere of net bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Heeft u specifieke vragen over dit onderwerp of wilt u weten welke regeling er binnen uw beroepsgroep van toepassing is, neem dan contact met ons op via info@terpstralegal.com .

Door: Ingeborg de Groot