hits counter

Onderzoeksrapport ‘De Staat van het Onderwijs – Hoe staat het ermee?

Vandaag wordt het onderzoeksrapport  “De Staat van het Onderwijs”  gepubliceerd door het Ministerie van OCW gepubliceerd. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is, dat de talenten van leerlingen te weinig tot uiting komen. Dit geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit, maar nog veel vaker voor kinderen met een vluchtelingen-status.

Het rapport met de titel ‘De Staat van het Onderwijs. Volgens ouders, opgesteld door oudervereniging Balans zal vandaag ook worden aangeboden.  In dit rapport wordt met name een oproep gedaan aan de regering om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de kansongelijkheid op te lossen. Het ministerie heeft de afgelopen jaren vooral de nadruk gelegd op prestaties van leerlingen, door het onderwijs compleet vast te zetten in regelgeving. Teveel leerlingen met ad(h)d, dyslexie en autisme stromen de laatste jaren af naar een lager onderwijsniveau. Dit is onnodig en hierdoor krijgen leerlingen niet de ontplooiingsmogelijkheden die passen bij hun capaciteiten. De overheid heeft nog 80 miljoen euro beschikbaar voor Passend Onderwijs, hetgeen nu ongebruikt blijft. Zelf vind ik dit not done.

Als paralegal bij Terpstra Legal zet ik mij in voor de optimale ontplooiing van iedere leerling. De afgelopen maanden heb ik mij ingezet voor leerlingen die behoefte hebben aan een alternatief onderwijstraject, bijvoorbeeld omdat zij gediagnosticeerd zijn met autisme. Totdat het Nederlandse onderwijs op orde is, zal onze inzet voor het recht op onderwijs nodig blijven. Heeft u zelf een vraag naar aanleiding van de verschenen rapportages, of met betrekking tot passend onderwijs? Neem dan contact met mij op.

Ingeborg de Groot, Terpstra Legal

degroot@terpstralegal.com