hits counter

mr. Fleur Terpstra wint Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs

Eerder schreven we al over de nominatie voor de Mensa Fonds Award, maar afgelopen zaterdag 11 november was het dan zover. De awarduitreiking! In totaal waren er 9 personen genomineerd die zich stuk voor stuk op bijzondere wijze inzetten voor hoogbegaafden. 

Winnaars in de categorieën werk en maatschappij

In de categorie maatschappij won Corina de Boer een award. Corina werkt als Personal Assistant van professor Robbert Dijkgraaf en als eventmanager bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). In die hoedanigheid was ze zeer betrokken bij de SlimmerIQuiz die de Vereniging Mensa Nederland sinds 2013 jaarlijks voor groepen 7 en 8 samen met de UvA organiseert. Corina heeft zich niet alleen ingezet voor de ontwikkeling maar ook geïnvesteerd in de borging ervan voor de toekomst, met dank aan het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). De SlimmerIQuiz is belangrijk geworden voor de beeldvorming rond hoogbegaafdheid in het algemeen en op basisscholen in het bijzonder. In 2017 hebben meer dan 600 scholen meegedaan met een enorm direct en indirect bereik; de kinderen, de ouders, de scholen en de maatschappij. Omdat zij jarenlang op de achtergrond een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het organiseren en uitbouwen van de SlimmerIQuiz waarmee direct en indirect aandacht wordt verkregen voor hoge algemene intelligentie, werd Corina de Boer voorgedragen voor een Mensa Fonds Award in de categorie Maatschappij. (bron: juryrapport Mensa Fonds awards)

In de categorie werk won Alja de Bruin-de Boer een award. Alja de Bruin-de Boer, houdt zich sinds 1985 bezig met onderzoek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Zij was hierin een voorloper op het gebied van begeleiding van leerlingen en hun ecologisch systeem: het gebied van het huidige systeemdenken en ecologisch perspectief op ontwikkeling. Ze publiceerde diverse boeken, waaronder een protocol voor de signalering en diagnostisering van hoogbegaafde kinderen, sinds 2001 doet zij dit vanuit haar adviesbureau ADB. Door haar onafhankelijke oordeelsvorming blijft het belang van het kind altijd vooropstaan. Vanwege haar ethische handelen en zichtbaar grote inzet binnen het werkveld van hoogbegaafdheid, waardoor hoogbegaafdheid optimaal kan worden benut, heeft Alja de Bruin een award gewonnen. (bron: juryrapport Mensa Fonds awards)

Fleur Terpstra wint award in de categorie onderwijs

(bron: https://www.mensafonds.nl/)

Wat de jury over haar schreef:
Fleur Terpstra is juriste en gespecialiseerd in juridisch-organisatorische vraagstukken. Zij is gespecialiseerd in civiel recht en onderwijsrecht. Door de roerige schoolcarrière van een jonger hoogbegaafd familielid en haar eigen ervaringen als hoogbegaafde op school, raakte ze betrokken bij de problematiek van hoogbegaafden in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens haar studie rechten specialiseerde ze zich in het onderwijsrecht.
Tegenwoordig staat Fleur als jurist met haar bedrijf veelal ouders bij wiens kinderen dreigen vast te lopen in het onderwijs en soms thuis komen te zitten.  

Vanwege haar combinatie van ervaring en juridische kennis van het onderwijs, waarbij ze anderen prikkelt en uitdaagt om meer oog te hebben voor de behoeften van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs, werd Fleur Terpstra genomineerd voor een Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs.
En zij is de winnaar geworden.

Hoewel de nominatie al een geweldige erkenning was voor het werk van Terpstra Legal, is het winnen van de award een echte kers op de taart. Terpstra Legal zal zich de komende jaren onvermoeid blijven inzetten voor hoogbegaafde kinderen die vast (dreigen te) lopen in het onderwijs en thuis komen te zitten. Daarbij zullen wij aandacht blijven vragen voor de behoeftes van hoogbegaafde kinderen zodat zij hun talenten beter kunnen ontwikkelen.