hits counter

mr. Fleur Terpstra genomineerd voor een Mensa Fonds Award

Het Mensa Fonds is opgericht in 2013 en is bedoeld om kennis te delen over hoge algemene intelligentie (in de volksmond ‘hoogbegaafdheid’), belangen te behartigen op dat front en hen die bijzondere prestaties leveren op dit gebied (binnen Mensa of in samenwerking met Mensa Fondsen in andere landen) aan te moedigen.
Bij het toekennen van de individuele Mensa Fonds Awards zijn drie speerpunten van groot gewicht:
1    Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving
2    Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten
3    Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen.

Juryrapport

Er zijn drie categorieën: onderwijs, werk en maatschappij. mr. Fleur Terpstra is genomineerd in de categorie onderwijs. Het juryrapport luidt als volgt:

Fleur Terpstra is juriste en gespecialiseerd in juridisch-organisatorische vraagstukken. Zij helpt bedrijven en organisaties om hun bedrijfsprocessen juridisch af te dichten en efficiënt vorm te geven. In het bijzonder is zij gespecialiseerd in civiel recht en onderwijsrecht. Door de roerige schoolcarrière van een jonger hoogbegaafd familielid en haar eigen ervaringen als hoogbegaafde op school, raakte ze betrokken bij de problematiek van hoogbegaafden in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens haar studie rechten specialiseerde ze zich in het onderwijsrecht.
Tegenwoordig staat Fleur als jurist met haar bedrijf Terpstra Legal veelal ouders bij wiens kinderen dreigen vast te lopen in het onderwijs en soms thuis komen te zitten. De aanpak van Terpstra Legal is uniek omdat door samenwerking met een onderwijskundige, de aanpak zowel juridisch als onderwijskundig van aard is. Een groot deel van haar succes is ontstaan doordat ze begrip bewerkstelligt voor de behoeften en problemen van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Zij bediende tot dusver onderwijsinstellingen, particulieren, gemeentes en overige bestuursorganen.
Verder was ze voorheen raadscommissielid in o.a. het domein Onderwijs.

Vanwege haar combinatie van ervaring en juridische kennis van het onderwijs, waarbij ze anderen prikkelt en uitdaagt om meer oog te hebben voor de behoeften van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs, wordt Fleur Terpstra genomineerd voor een Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs.

(bron: https://www.mensafonds.nl/index.php/awards/awards-2017/juryrapport-2017 )

De nominatie is een geweldige erkenning voor het werk van Terpstra Legal. Op 11 november wordt de winnaar bekend gemaakt. Wij zijn benieuwd!