hits counter

Het medisch dossier opvragen: beslist geen sinecure!

In onze praktijk vragen wij nogal wat dossiers op. Leerlingdossiers in de onderwijsrechtelijke zaken die wij voeren, maar ook veel medische dossiers als het gaat om medische aansprakelijkheid. In de praktijk blijkt dat het voor de betreffende instanties: scholen en ziekenhuizen, nog maar wat lastig is om de regels na te leven. En dit terwijl het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is!

Wat staat er in uw medisch dossier?

Wat er in een medisch dossier thuishoort is bepaald door de artsenfederatie KNMG. In het medisch dossier staat in ieder geval:

  • informatie over de medische behandelingen;
  • gegevens die belangrijk zijn voor de continuïteit van de zorg;
  • persoonsgegevens;
  • schriftelijke wilsverklaringen.

Veel ziekenhuizen doen alsof het dossier van hen is, maar dit is niet juist. Het medisch dossier is geen eigendom van het ziekenhuis, maar ook niet van u. De arts is beheerder van het dossier. Als nabestaanden een medisch dossier willen inzien, dan mag het ziekenhuis dat weigeren omdat het medisch beroepsgeheim ook geldt na de dood. Toch zien we in de praktijk dat naasten vaak wel inzage krijgen in het dossier.

U heeft recht op inzage, een afschrift en vernietiging

In artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat u recht heeft op inzage in en een afschrift van uw dossier. Als u een verzoek hiertoe doet, dan moet er zo spoedig mogelijk gehoor aan worden gegeven. Voor inzage geldt hiervoor een termijn van uiterlijk twee weken, voor een afschrift een termijn van uiterlijk vier weken.

Als blijkt dat er informatie in het dossier staat die niet klopt, dan heeft u het recht om dit te laten wijzigen. Ook heeft u het recht om het dossier te laten vernietigen voordat de wettelijke bezwaartermijn van 15 jaar is verlopen.

Als u uw dossier wilt opvragen, laten wijzigen of vernietigen dan kunt u dit het beste door middel van een schriftelijk verzoek doen.

Vergoeding voor de kopie:

Er mag een vergoeding worden gevraagd door het ziekenhuis waar u uw dossier opvraagt. Hiervoor gelden de volgende maximale bedragen:

  • Papier (minder dan 100 A4): maximaal €5.
  • Papier (meer dan 100 A4): maximaal €22,50.
  • Digitaal: maximaal €5.
  • Kopie röntgenfoto’s: maximaal €22,50.

Vragen?

Heeft u te maken met onjuistheden in uw dossier? Of zijn er medische fouten gemaakt en wilt u laten beoordelen of er mogelijkheden zijn om de zorginstelling aansprakelijk te stellen? Neem dan contact op met mr. Fleur Terpstra of mr. Marjolein Gardenier via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@terpstralegal.com.