hits counter

Waarom bezwaar maken tegen de WOZ?

Eind vorige maand hebben veel huishoudens weer de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. De gemeentelijke belastingen bestaan uit de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. De gemeente heeft veel vrijheid bij het vaststellen van de tarieven. Een door de gemeenteraad vastgesteld percentage van de WOZ-waarde (de OZB) is hierbij leidend.

De WOZ-waarde bepaalt hoeveel u moet betalen

Als de WOZ-waarde van uw woning lager wordt vastgesteld, kan dit ertoe leiden dat u minder OZB en andere belastingen hoeft te betalen. De WOZ-waarde bepaalt namelijk hoeveel u moet betalen.

Als u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, kunt u daartegen bezwaar maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend. Bezwaarschriften die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Het is dus heel belangrijk deze termijn goed in de gaten te houden.

Ook voor huurders van sociale huurwoningen

Door een wetswijziging van 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde ook van belang voor huurders van sociale huurwoningen. De WOZ-waarde heeft namelijk een invloed op de maximaal toegestane huurprijs. Door deze wetswijziging hebben veel huurders in 2016 weer een formeel belang bij de WOZ-waarde van hun woning. De jaarlijkse huurverhoging kan dit jaar namelijk beïnvloed worden door de maximaal redelijke huurprijs die direct samenhangt met de WOZ-waarde. Het is daarom voor huurders van woningen, die nu al de maximale huurprijs betalen of daar na de huurverhoging dit jaar bovenuit dreigen te komen, van belang nu bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van de huurwoning. Een lagere WOZ-waarde leidt tot minder punten in het gehanteerde puntenstelsel en betekent dus een lagere maximale huurprijs. Op die manier kunt u tot honderden euro’s per jaar besparen.

Schakel gratis een specialist van Terpstra Legal in

De specialisten van Terpstra Legal voeren de bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde graag voor u. Bent u eigenaar of huurder van een woning en bent u het niet eens met de hoogte van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, neem dan contact met ons op.

Wanneer uw bezwaar wordt gehonoreerd en de WOZ-waarde wordt verlaagd keert de gemeente een proceskostenvergoeding uit. De gemeente is dat wettelijk verplicht. Onder deze kosten vallen het verlenen van juridische bijstand. U wordt dan ook door een professional bijgestaan zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Het komt voor risico van Terpsta Legal wanneer de WOZ-waarde niet wordt verlaagd. De door ons aangeboden diensten zijn en blijven voor u dan ook geheel kosteloos!

Auteur: mr. Marjolein Gardenier