hits counter

Toelating tot het voortgezet onderwijs

“Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?”

Het is midden in de vakantie. Iedereen geniet van de zomer en de vrije tijd.  Toch zijn er ouders die in deze periode met de handen in het haar zitten. Zij hebben nog geen school gevonden voor hun zoon of dochter. Juist nu krijgen wij vragen binnen als: “Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?”

In principe mag een school uw kind weigeren als nieuwe leerling, dit is bepaald in Art. 2 en art. 15 Inrichtingsbesluit WVO. Een schoolbestuur heeft bij de toelating beslissingsbevoegdheid. Als een school besluit om een leerling te weigeren moet er echter wel sprake zijn van een goede reden. Enkele redenen op een rijtje:

  • De school is vol;
  • U bent het niet eens met de richting (bijv. gereformeerd, christelijk protestants, islamtisch) van de school;
  • U bent het niet eens met de onderwijsvisie van de school (deze grond mag alleen worden ingeroepen als er een andere openbare school is binnen een redelijke afstand van uw huis).

Elke school heeft een zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs heeft elke school voorts een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet Gelijke Behandeling geeft daarnaast aan dat een school een leerling pas kan weigeren als het organiseren van de vereiste zorg de school in onredelijke mate zou belasten. Het schoolbestuur waar u uw kind aanmeldt moet aan u schriftelijk laten weten wat de reden van weigering is. U kunt tegen deze beslissing binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken (Art.  15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO). Hierop moet het bestuur binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen. Bent u het niet eens met deze beslissing dan is er de weg naar de rechter.

Hulp bij toelating, weigering en verwijdering

Heeft u vragen over toelating, weigering of verwijdering? Neem dan contact met ons op via e-mail.

Door: Ingeborg de Groot