hits counter

Eerste landelijke Thuiszitters-top moet thuiszitten terugdringen

Nederland telt nog steeds veel thuiszittende leerlingen. Het afgelopen schooljaar zaten er ongeveer 10.000 kinderen voor kortere of langere tijd thuis. Vaak leerlingen voor wie geen passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

Geen passend onderwijs

In augustus 2014 is er gestart met ‘passend onderwijs’. Een van de doelen hiervan is het terugdringen van het aantal thuiszitters. In de praktijk blijkt dat er met de nieuwe aanpak nog steeds veel leerlingen thuiszitten.

Akkoord om thuiszitten terug te dringen

Omdat het aantal thuiszitters drastisch naar beneden moet, sluiten alle betrokken organisaties daarover vandaag een akkoord. Staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Dekker (Onderwijs) tekenen het ‘Thuiszitterspact’ op de eerste landelijke Thuiszitters-top. Tussen de VNG, PO-raad, VO-raad en het ministerie van Veiligheid en Justitite worden concrete afspraken gemaakt.

Begeleiding bij passend onderwijs en alternatieve onderwijstrajecten

Ook Terpstra Legal zet zich in voor leerlingen die thuis zitten. Ouders van een kind dat thuiszit kunnen contact opnemen voor begeleiding bij het (opnieuw) realiseren van passend onderwijs of een alternatief onderwijstraject in combinatie met een (tijdelijke) vrijstelling van de Leerplichtwet.