hits counter

Hilde Mertens – Stichting Onderwijsgeschillen

Onafhankelijk loket voor geschillencommissies in het onderwijs

Onderwijsgeschillen is hét onafhankelijke loket voor geschillencommissies in het onderwijs. Onderwijsgeschillen ondersteunt deze commissies. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de inhoudelijke voorbereiding, het schrijven van concept-uitspraken en -adviezen en het verzorgen van correspondentie met partijen. Onderwijsgeschillen heeft ook een mediationdesk: 4 gecertificeerde mediators zetten zich in voor alternatieve geschilbeslechting. Tot slot zorgt het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen voor de bevordering van de kwaliteit van de wet- en regelgeving op het gebied van geschilbeslechting. Dit gebeurt door middel van het organiseren van onafhankelijk extern onderzoek en het aangaan van het maatschappelijk debat tijdens symposia.

Een onafhankelijke stichting

De stichting bestaat sinds 1 januari 2009. Voorheen waren de geschillencommissies van Onderwijsgeschillen ondergebracht bij drie organisaties. Deze organisaties hebben hun commissies samengebracht in de stichting Onderwijsgeschillen. Bijzonder is dat Onderwijsgeschillen onafhankelijk is van andere onderwijsorganisaties. Alle organisaties van belanghebbenden zijn stakeholders waarmee wordt samengewerkt.

“De workload kan soms grillig zijn”

Als directeur/bestuurder van de stichting is Hilde Mertens eindverantwoordelijk voor de organisatie.

“Wij hebben Fleur eerst benaderd omdat in overleg met onze Raad van Toezicht is besloten dat de organisatie een flexibele schil moet hebben. De workload van de commissies kan soms immers grillig zijn: er hoeft maar iets te gebeuren en er komen veel klachten binnen.”

We zochten een toegankelijke schrijver met inhoudelijke kennis

Onze website was aan volledige vernieuwing toe. We hebben toen een projectgroep ingesteld en een bedrijf ingeschakeld om de website voor ons te bouwen. Het leek ons handig om ook iemand van buiten te betrekken met een kritische en andere blik. Daarom hebben we een externe projectleider aangetrokken en hebben wij Fleur gevraagd ons te helpen met de contentontwikkeling. De teksten van de oude website waren aan vernieuwing toe, en we zochten iemand die toegankelijk kon schrijven en tegelijkertijd ook inhoudelijke kennis had.

Wij hebben Fleur benaderd omdat wij al met haar hadden samengewerkt toen zij als interim-secretaris voor onze klachtencommissie werkte en wisten dat zij kennis had van onderwijsrecht. Wij hadden het idee dat een samenwerking goed zou kunnen verlopen en vonden het ook fijn dat zij jong en fris is.

Flexibel en initatiefrijk

Het was prettig om met Fleur samen te werken. Tijdens het project ontstonden de nodige uitdagingen. Fleur heeft zich hierbij telkens flexibel opgesteld en was niet bang om haar mening te geven. Ook is zij met suggesties gekomen om het schrijven van webteksten wat losser te maken. Zij heeft voor een aantal van onze medewerkers samen met een van haar collega een workshop webteksten schrijven gegeven aan onze organisatie.

Door de inzet van Fleur houden we beter voor ogen voor wie we schrijven en letten we meer op de toegankelijkheid van onze teksten. Onze schrijfstijl is nu meer afgestemd op onze doelgroep en we hebben een toegankelijkere website. We blijven hier aan werken, ook bij de nieuwe teksten die we schrijven. Om onze website up-to-date te houden benaderen we Fleur regelmatig voor het ontwikkelen van nieuwe content.