hits counter

Steeds meer vrijstellingen op grond van artikel 5a Leerplichtwet

Bedoeld voor kinderen met een lichamelijke of psychische beperking

De afgelopen jaren hebben steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a Leerplichtwet gekregen. Artikel 5a is bedoeld voor kinderen die door een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school kunnen. In de afgelopen vijf jaar is het aantal vrijstellingen op grond van dit artikel met 60 procent gestegen. Waar er in het schooljaar 2010/2011 nog 3100 vrijstellingen werden verleend waren er dit in 2014/2015 zo’n 5000.

Kijken naar alternatieven

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil nu dat er onderzoek wordt gedaan naar deze stijging. Hij vindt het niet aannemelijk dat er steeds meer kinderen een psychische of fysieke beperking hebben en roept daarom alle Nederlandse gemeenten op om de verleende vrijstellingen op grond van artikel 5a nog eens goed te bekijken. Sander Dekker wil dat kinderen met een vrijstelling van de Leerplichtwet, indien mogelijk, alsnog onderwijs krijgen aangeboden en er meer wordt gekeken naar de alternatieven die kunnen worden aangeboden.

Terugdringen aantal thuiszitters

Het doorlichten van de vrijstellingen zou moeten bijdragen aan het terugdringen van het aantal thuiszitters. In het schooljaar 2014/2015 waren dit er namelijk nog zo’n 10.000. In 2020 wil Dekker dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijs.

Vrijstelling soms een goede tijdelijke oplossing

mr. Fleur Terpstra, van Terpstra Legal, is van mening dat een vrijstelling soms een goede tijdelijke oplossing biedt:

“Sommige van onze cliënten hebben een kind dat echt even niet naar school kan. Bijvoorbeeld omdat het kind last heeft van een medische of psychische aandoening, waarvoor hij of zij eerst hulp moeten krijgen voordat de schoolgang kan worden hervat. In zulke gevallen is een vrijstelling op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet overigens vaak een betere oplossing. Een kind wordt dan namelijk (tijdelijk) vrijgesteld van geregeld schoolbezoek. Het kind blijft wel ingeschreven op school waardoor er wel geld beschikbaar is voor begeleiding en thuisonderwijs. Ook kan het kind, doordat het blijft ingeschreven op school, makkelijker terugkeren op school. Een vrijstelling op grond van artikel 5a voor een kind dat niet lijdt aan een zware lichamelijke of psychische beperking is niet wenselijk. Een kind wordt door de vrijstelling in feite buiten het systeem geplaatst en verliest als het ware zijn leerrecht.”

Begeleiding en advies voor ouders en scholen

Ouders die te maken krijgen met een kind dat thuis komt te zitten of een (tijdelijke) vrijstelling nodig heeft kunnen contact opnemen met Terpstra Legal. Samen met de ouders kijken wij wat er nodig is om weer onderwijs te realiseren voor het kind. Behalve de juridische aspecten richten wij ons ook op begeleiding en kunnen wij ouders bijstaan tijdens gesprekken met de school en andere instanties. Ook scholen die meer gebruik willen maken van de beschikbare alternatieven kunnen bij ons terecht voor advies.