hits counter

Rechtspositie van ouders bij activiteiten op school, weet u hoe het zit?

In veel gevallen zijn scholen bij een breed scala aan activiteiten afhankelijk van de inzet van ouders. Schoolreisjes, excursies, lees- en voorleesouders, knutselouders en nog veel andere school gerelateerde bezigheden. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid tijdens deze activiteiten? Wie is er verantwoordelijk wanneer er onverhoopt iets fout gaat. U denkt wellicht, dat school daarvoor in voldoende mate verzekerd is. Maar misschien is het toch goed om dit eens nader te bekijken.

Deze kwestie is actueel geworden, na verdrinking van een Syrische leerling in een zwembad in Rhenen. Het Openbaar Ministerie gaat drie schoolleraren en twee badmeesters vervolgen en niet de school of het zwembad. Ook ouders realiseren zich vaak onvoldoende, dat zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden wanneer er iets gebeurt tijdens een schoolactiviteit waarbij zij helpen.

Samenwerkingsverbanden, scholen of ouders die de rechtspositie en aansprakelijkheid bij activiteiten nader willen laten onderzoeken kunnen zich wenden tot Terpstra Legal:info@terpstralegal.com

Door: Ingeborg de Groot