hits counter

Op 1 mei verdwijnt de VAR, wat nu?

Per 1 mei 2016 wordt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen door de modelovereenkomst. Deze modelovereenkomst geeft duidelijkheid over de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en ZZP’er. Een groot verschil met de VAR is dat de modelovereenkomsten voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer duidelijkheid en zekerheid bieden over de financiële gevolgen van de onderlinge afspraken. ZZP’ers die werken volgens een modelovereenkomst, weten zeker dat er geen sprake is van loondienst.  Daarnaast hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Meer zekerheid?

Hoewel het lijkt of de modelovereenkomst direct zekerheid biedt is dit niet zonder meer het geval. Als de inhoud van de overeenkomst niet duidelijk is, lopen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer het risico dat hun samenwerking wordt gezien als een dienstverband. Dat kan betekenen dat opdrachtgever en/of ZZP’er door de Belastingdienst worden aangesproken tot betaling van belastingen en sociale premies.

Bij de VAR-regeling kon alleen de ZZP’er achteraf geconfronteerd worden met het verlies van ondernemersaftrek en een aanslag inkomstenbelasting alsof hij loon had ontvangen en had de opdrachtgever zekerheid.  Met de komst van de modelovereenkomst is het nu ook voor de opdrachtgever van groot (financieel) belang dat de modelovereenkomst juridisch juist is.

Modelovereenkomsten

Per sector zijn verschillende modelovereenkomsten beschikbaar. Het is belangrijk dat u een modelovereenkomst kiest die past bij uw werk en de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken. De afspraken in de modelovereenkomst moeten overeenstemmen met uw werkwijze. In de modelovereenkomst is aangegeven welke bepalingen u mag aanpassen. Alleen dan is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Hulp nodig?

Als u ZZP’er bent en zekerheid wilt over de financiële gevolgen van uw overeenkomst is het verstandig om een modelovereenkomst te gebruiken. De modelovereenkomst biedt alleen zekerheid als u deze op de juiste manier gebruikt. Heeft u hier hulp bij nodig? De juristen van Terpstra Legal helpen u graag met het opstellen van de juiste overeenkomst.

Wilt u als opdrachtgever een ZZP’er inhuren en wilt u er zeker van zijn dat u niet het risico loopt dat de samenwerking achteraf wordt gezien als een dienstverband, dan is het verstandig de overeenkomst die u met de ZZP’er sluit te laten controleren. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij voeren een juridische controle uit en geven indien nodig aan wat aangepast dient te worden. Klik hier om direct contact met ons op te nemen.