hits counter

Ontslagen worden; wat zegt de wet?

Elke twee weken schrijven wij een juridische rubriek voor een lokale krant. Na de aftrap vorige week met ons eerste artikel in de krant, waarin wij de problematiek rond thuiszitters behandelden en waarbij wij tevens een oproep deden ook uw juridische vraag aan ons voor te leggen, kregen wij meerdere prangende kwesties toegestuurd. Hieruit hebben wij de arbeidsrechtelijke vraag van mevrouw Van den Broek* uitgekozen om in deze aflevering van onze juridische rubriek te behandelen. Overigens krijgen alle vragenstellers van ons een reactie op hun vraag. Mocht u ook ergens mee zitten? Legt u uw vraag dan aan ons voor.

Afscheid nemen tijdens de proeftijd

De kwestie die mevrouw Van den Broek aan ons voorlegde betrof het volgende. Mevrouw Van den Broek is per 1 oktober jl. in dienst getreden bij de firma Van Zanten*. Mevrouw Van den Broek had haar baan bij haar vorige werkgever opgezegd en begon vol goede moed op 1 oktober bij haar nieuwe werkgever. Er was tussen mevrouw Van den Broek en de firma Van Zanten een arbeidsovereenkomst overeengekomen voor de duur van zes maanden voor 36 uur in de week. In de arbeidsovereenkomst was tevens een proeftijd overeengekomen van één maand. In de eerste werkweek werd aan mevrouw Van den Broek meegedeeld, dat de firma toch geen gebruik wenste te maken van haar diensten en dat zij per direct kon vertrekken. Zij kreeg die eerste week uitbetaald en dat was het dan. Toen mevrouw Van den Broek vroeg of dat zomaar kon, ze had immers een baan hiervoor opgezegd en zat nu plotseling zonder werk, werd haar te verstaan gegeven dat de wet nu eenmaal zo werkt, er was toch een proeftijd overeengekomen? Mevrouw Van den Broek nam hier genoegen mee en is hard op zoek gegaan naar een nieuwe baan. Toen zij onze juridische rubriek las, besloot zij deze kwestie toch eens aan ons voor te leggen. En dat is heel verstandig geweest! Naast het onderwijsrecht en het algemeen bestuursrecht, is het arbeidsrecht namelijk één van onze specialisaties.

Was een proeftijd wel toegestaan?

Maar nu terug naar de kwestie, had de firma Van Zanten inderdaad gelijk en kon zij mevrouw Van den Broek zomaar wegsturen in haar eerste werkweek? Nee. Dat mocht de firma niet.  Er was weliswaar een proeftijd overeengekomen tussen mevrouw Van den Broek en haar nieuwe werkgever en tijdens een proeftijd mag een werknemer op elk moment ontslagen worden zonder dat de werkgever daarvoor een reden hoeft aan te dragen. Echter, door een wetswijziging per 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan bij tijdelijke contracten van zes maanden of korter een proeftijd in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De proeftijd was dus nietig en dit betekent dat sprake is van een foutieve opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft in dat geval twee keuzemogelijkheden; ofwel een beroep doen op de vernietigbaarheid van de opzegging (met tot gevolg dat de opzegging niet heeft plaatsgevonden en de werknemer wedertewerkgesteld wordt) of een beroep doen op de onregelmatigheid van de arbeidsovereenkomst. De laatste keuze houdt in dat de werknemer berust in het einde van de arbeidsovereenkomst, maar dat dat werkgever door de opzegging schadeplichtig is geworden. De schadevergoeding zou in principe gelijk zijn aan de som van de resterende loontermijnen tot aan de oorspronkelijke einddatum van het contract. In dit geval zou het dus gaan om bijna zes maanden loon.

Eind goed al goed

Inmiddels hebben wij een brief gestuurd aan de voormalig werkgever van mevrouw Van den Broek en hem gewezen op de onrechtmatigheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Mevrouw Van den Broek wilde niet meer terug bij deze werkgever en dus hebben wij een voorstel gedaan tot betaling van een aantal maandsalarissen, waarna de arbeidsovereenkomst alsnog rechtsgeldig zou worden beëindigd. De werkgever is hier direct op ingegaan zodat een verdere procedure voorkomen kon worden en de zaak is hiermee afgedaan. Mevrouw Van den Broek is inmiddels weer bij haar oude werkgever, bij wie zij in dienst was voor zij naar de firma Van Zanten vertrok, in dienst getreden. Eind goed al goed.

Kunnen wij u ook helpen in een arbeidsrechtelijk geschil met uw werkgever of met uw werknemer? Leg uw kwestie aan ons voor via het contactformulier. We denken graag met u mee.

 

* zowel de naam van mevrouw Van den Broek als van de firma Van Zanten zijn om privacyredenen gefingeerd.

Door: mr. Marjolein Gardenier