hits counter

Medicatiefout: apotheek aansprakelijk?

Medische missers helaas geen incident

Afgelopen weekend stond op de voorpagina van het Parool het bericht dat een 91-jarige vrouw was overleden nadat aan haar verkeerde medicijnen waren verstrekt. In plaats van bloeddrukverlagende pillen waren aan haar bloedspiegelsuikerverlagende medicijnen toegediend met helaas een fatale afloop tot gevolg. Door het Openbaar Ministerie en door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht van deze medicatiefout.

Procedures: tucht- en civielrechtelijk

Helaas komt een dergelijke medicatiefout vaker voor dan gedacht. Ondanks de strenge voorschriften die worden gebruikt om de medicatieveiligheid te waarborgen, gebeurt het dat medicijnfouten worden gemaakt, bijvoorbeeld door onvoldoende aandacht tijdens de voorbereiding en het toedienen van de medicijnen. Gelukkig heeft een medicatiefout niet altijd de verstrekkende gevolgen zoals in het hierboven beschreven geval, maar ook in minder ernstige gevallen kunnen de gevolgen voor de patiënt wel erg vervelend zijn. In dergelijke gevallen kan de zorgverlener of apotheker die de medicatiefout heeft gemaakt worden aangesproken in een tucht- of aansprakelijkheidsprocedure.

Criterium voor medische aansprakelijkheid

Bij medische aansprakelijk is niet van belang of er een fout is gemaakt, maar of de zorgverlener de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden heeft betracht. Dit is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Of er sprake is van aansprakelijkheid en in de welke mate dat het geval is (wat de hoogte van het uit te keren bedrag bepaalt) is vaak niet eenvoudig vast te stellen. Het is goed om hiervoor een expert in te schakelen. De juristen van Terpsta Legal beschikken over deze expertise en staan u graag bij in een dergelijke procedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Door: mr. Marjolein Gardenier