hits counter

Marianne van den Bosch en Caroline Bakkerus – Beroepsopleiding Advocaten

“Pas afgestudeerde juristen opleiden tot advocaat”

De uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten voert de Beroepsopleiding Advocaten (BA) uit in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze uitvoeringsorganisatie is een samenwerking van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) en Dialogue B.V. De opleiding leidt veelal pas afgestudeerde juristen op tot advocaat. De uitvoeringsorganisatie verzorgt het onderwijs en de toetsing voor de meeste vakken. De examencommissie van de Beroepsopleiding Advocaten stelt de toetsen en de uitslagen van de toetsen vast en behandelt bezwaarschriften van stagiaires die het oneens zijn met de beoordeling van hun toets.

Marianne van den Bosch, directeur opleidingen van het CPO en als directielid van de uitvoeringsorganisatie betrokken bij de BA, legt uit voor welke uitdaging de uitvoeringsorganisatie stond als het om de bezwaarprocedure in de beroepsopleiding gaat:

Marianne van den Bosch

“Tot 1 januari 2015 bestond er een procedure van administratief beroep tegen toetsuitslagen bij het Curatorium van de Nederlandse Orde van Advocaten. Met het opheffen van het Curatorium stond de uitvoeringsorganisatie voor de uitdaging om de overgang van administratief beroep naar een bezwaarprocedure vorm te geven. Door deze transitie kreeg de examencommissie een heel andere rol in de procedure. We hebben daarop Fleur van Terpstra Legal gevraagd om ons te adviseren en de kaders van de procedure te schetsen.”

Caroline Bakkerus, manager van het team toetsing:

“Daarnaast nam het aantal lopende procedures aanzienlijk toe. Aanvankelijk was alleen de ambtelijk secretaris van de examencommissie belast met het afhandelen hiervan. Door de verhoogde workload en de nieuwe procedure die moest worden ingericht hadden we iemand nodig die meedacht over het vormgeven van de procedure en tegelijkertijd de ambtelijk secretaris enigszins kon ontlasten. Hier heeft Fleur zich mee bezig gehouden.”

De pioniersfase is voorbij

“Fleur heeft de huidige procedure zowel structureel als inhoudelijk mede-vormgegeven. De pioniersfase is voorbij maar we kijken nog steeds hoe het efficiënter kan. Het is prettig dat Fleur al vanaf het begin betrokken is, daardoor weet ze welke ontwikkelingen de organisatie al heeft doorgemaakt,” vertelt Marianne van den Bosch.

Nadenken over de toekomst van de organisatie

Caroline Bakkerus vertelt over wat haar is opgevallen aan de samenwerking:

“Fleur is erg bezig met de toekomst van de organisatie. Waar willen we naartoe? Hoe kunnen we dat bereiken?  Dit zijn vragen die zij zichzelf en ons steeds weer stelt. Bij het beantwoorden van die vragen betrekt zij professionals en kijkt zij telkens hoe de organisatie zichzelf weer verder kan verbeteren. ”

Blijven werken aan een toekomstbestendige BA

Waar de uitvoeringsorganisatie zich de komende tijd op zal richten is het verder verbeteren van de organisatie:

“We hebben Rome gebouwd met de pracht en praal van Vaticaanstad. Inmiddels leeft die stad, wordt er met plezier in samengewerkt en gestreden en is het zaak om de stad zich te laten doorontwikkelen. Her en der zijn er nog zaken die we moeten aanpakken, maar ik ben trots op wat er nu staat. Het is zaak steeds verder te blijven ontwikkelen. We blijven werken aan een toekomstbestendige BA die de flexibiliteit heeft om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen.” aldus Marianne van den Bosch.

(Foto’s: Gerhard van Rhoon)