hits counter

Help ik sta ineens op de flyer van een groot festival! – Blog Portretrecht

Naar aanleiding van ons vorige blogartikel kregen wij van Ilse van Dam uit Zeist* de volgende interessante vraag toegestuurd: “Ik ben een tijdje geleden gefotografeerd tijdens een bekend festival in Zuid Nederland. Nu is mijn foto ineens gebruikt voor de flyer en op de Facebookpagina van de organisatie van het festival. Hierdoor word ik overal herkend. Mag dat?”

In dit blogartikel geeft mr. Fleur Terpstra antwoord op deze vraag.

Bedankt voor uw vraag. Het antwoord is: waarschijnlijk niet. Als u wordt gefotografeerd, heeft u portretrecht. Via het portretrecht kunt u publicatie van een foto verbieden, als u daarbij tenminste een redelijk belang hebt, bijvoorbeeld als publicatie van de foto uw privacy schendt.

De fotograaf heeft auteursrecht, geportretteerde heeft portretrecht

Als iemand een foto maakt heeft diegene auteursrecht. Maar dit betekent niet dat elke foto zomaar openbaar mag worden gemaakt. Een geportretteerde heeft namelijk ook portretrecht. Het portretrecht geldt alleen als een persoon herkenbaar is afgebeeld.

Portret anders dan in opdracht

Als men tijdens een evenement wordt gefotografeerd is dit een portret dat niet in opdracht wordt gemaakt. De hoofdregel is dan, dat publiceren mag, tenzij er een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschonden. Er is geen toestemming nodig om de foto te mogen publiceren, maar de fotograaf moet op grond van artikel 21 Auteurswet zelf inschatten of publicatie nadelig zou zijn voor de afgebeelde persoon.

Soms kan de publicatie worden tegenhouden. Bijvoorbeeld als aangetoond kan worden dat de privacy door publicatie van de foto wordt geschonden. Of de foto in de openbare ruimte is gemaakt maakt hiervoor niet uit. Zeker als de foto commercieel wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor een flyer, is het tegenhouden van de publicatie in de meeste gevallen mogelijk. Op het moment dat de geportretteerde toestemming geeft voor publicatie van de foto, dan kan men op een later moment niets meer doen tegen de publicatie ervan.

Kunnen wij u ook ergens mee helpen? Leg uw kwestie aan ons voor via info@terpstralegal.com. We denken graag met u mee.

*Wegens privacyredenen is de naam van de vraagsteller gefingeerd.