hits counter

Aantal thuiszitters nog steeds groot; samenwerking tussen gemeente, school en andere instanties moet beter.

Duizenden kinderen zitten onnodig thuis. Dat was te lezen in het artikel op de voorpagina van de Volkskrant van 3 oktober jl. De reden? Een deel van de scholen en gemeenten in Nederland doet onvoldoende zijn best een passende onderwijsplek te vinden. Dit vindt althans voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert.

Thuiszitterspact zou aantal thuiszitters moeten doen terugdringen

Afgelopen juni schreef ik al over het Thuiszitterspact, een document met afspraken dat door scholen, gemeenten en drie ministeries werd ondertekend met als doel het aantal thuiszitters in Nederland terug te dringen. Eigenlijk zou met de komst van ‘passend onderwijs’ in 2014 het thuiszittersprobleem al grotendeels moeten zijn opgelost, maar dit bleek in de praktijk toch anders uit te pakken. In het schooljaar 2014-2015 zaten er nog steeds ongeveer 10.000 kinderen thuis. Meer leerlingen met behoefte aan ondersteuning moesten met de komst van de nieuwe wetgeving naar een plek in het regulier onderwijs, en dat is soms lastig. Stelt u zich een autistische leerling voor die ineens moet meedraaien in een klas van 30 leerlingen. Eenieder begrijpt dat dit niet altijd soepel verloopt.

Goede samenwerking tussen gemeente, school en andere instanties

Alles valt en staat met een goede samenwerking tussen de gemeente, school en andere instanties zoals jeugdzorg. Passend onderwijs kost geld, en over de kosten ontstaat vaak onenigheid. Maar niet alleen geld maakt dat er nog steeds leerlingen thuiszitten. Zo zijn er ook scholen die geen zorgleerlingen aan willen nemen omdat deze leerlingen de slagingspercentages negatief kunnen beïnvloeden or juist kunnen leiden tot een aanzuigende werking. Het idee is dat als één leerling goed wordt geholpen er meer komen.

Het lukt ons vrijwel altijd een oplossing te vinden waar iedereen achter staat

Bij Terpstra Legal staan mijn collega’s en ik met grote regelmaat ouders van thuiszitters bij. De problematiek is voor ons dus niet onbekend. Hoewel het op papier goed geregeld lijkt kan er soms veel bij komen kijken om een geschikte onderwijsplek voor een leerling te realiseren. Een belangrijke vraag waar vaak onenigheid over ontstaat tussen de ouders en de school is namelijk wat ‘passend onderwijs’ eigenlijk is. De meningen hierover kunnen verschillen, waardoor het lastig is om er samen uit te komen. Omdat de aanpak bij Terpstra Legal niet alleen bestaat uit juridische bijstand, maar ook uit daadwerkelijke begeleiding bij gesprekken met de school, het samenwerkingsverband en andere instanties, lukt het ons vrijwel altijd om een oplossing te vinden waar iedereen achter staat. Omdat we voordat er een conflictsituatie ontstaan vaak al betrokken zijn kunnen we eigenlijk veel meer doen. Hierdoor kunnen we conflicten voorkomen en sneller een oplossing voor het kind realiseren.

Heeft u een juridische vraag? Stuur dan een mail naar info@terpstralegal.com, dan beantwoorden wij uw vraag in ons volgende artikel! Voor juridische bijstand kunt u ook bij ons terecht. Mail of bel ons dan of neem contact met ons op via het contactformulier op de website.

Door: Fleur Terpstra