hits counter

Gezakt voor het eindexamen? Voldoendes behouden is mogelijk.

Morgen is het zo ver. Middelbare scholieren die deel hebben genomen aan het eindexamen krijgen te horen of ze zijn geslaagd, een her-examen moeten maken of zijn gezakt.

Gezakt maar voldoendes behouden

Op dit moment is het nog zo dat scholieren die zakken, het hele schooljaar over moeten doen. Ook vakken waarvoor al een voldoende is behaald. Staatssecretaris Dekker laat nu onderzoeken of leerlingen die zakken voor hun eindexamen de voldoendes kunnen gehouden. Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer hier voor eind 2016 een beslissing over neemt.

Deelcertificaten nu al mogelijk op het vavo

Scholieren die nu deelcertificaten willen halen kunnen dit doen op het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Het is de bedoeling dat het behouden van voldoendes in de toekomst ook mogelijk wordt op gewone scholen.

Meer flexibiliteit, hoger rendement

“Het zou een goede ontwikkeling zijn als voldoendes kunnen worden behouden. Dit werkt motiverend voor leerlingen en zorgt er waarschijnlijk ook voor dat meer scholieren na hun bijvoorbeeld het vmbo nog een havo-diploma willen halen. De tijd die je als scholier niet naar school hoeft te gaan kun je dan gebruiken om een stage te lopen of te werken en je zo te orienteren op je verdere loopbaan.” aldus Fleur Terpstra van Terpstra Legal.

Terpstra Legal begeleidt scholieren en hun ouders die baat hebben bij een alternatief onderwijstraject. Bijvoorbeeld als zij zijn gezakt voor hun examen of speciale onderwijsbehoeften hebben. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.